VEKALETNAME ÇIKARTILIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR.

Notere aşağıdaki yetkilerin de vekâlette olmasını istediğinizi söyleyiniz:
Ahzükabz, sulh, ibra, davadan ve temyizden feragat, kabul, vazgeçme, tebliğ alma, mal beyanında bulunma, temlik etme, adli sicil kaydı isteme, yaş ve ad - soyad değiştirme davası açma, adli sicil kaydı isteme.
DİKKAT!
Şirket adına çıkartılacak vekâletlerde şirket adına vekâleten şahsı adına asaleten ibaresi kullanmanız halinde bir vekâletle hem şirketiniz için hem de şahsınız için vekâlet vermiş olursunuz, gerektiğinde tekrar vekâlet çıkartmakla uğraşmazsınız.
BOŞANMA VE BOŞANMANINTANIMA TENFİZİ DAVASI İÇİN VEKÂLET VERİLECEKSE DİKKAT!
Boşanma vekâleti ya da tanıma tenfiz davası olduğu notere mutlaka söylenecek.
Notere 2 fotoğrafla ve nüfus cüzdanı - ehliyet ile gidilecek. Yabancı ülkede çıkartacaksanız ve o ülkede fotoğraf uygulaması yoksa, şart olmamasına rağmen yetkiliye fotoğraflı vekalet olması konusunda ısrar edin.

Tanıma - tenfiz davası için boşanma kararınızdaki, Türk nüfus kaydındaki ve vekaletteki isimlerin aynı olmasına dikkat edin.
Yukarıda belirtilen yetkilerin tümü bu vekâlette de olacak.

Tanıma tenfiz davası için çıkartıacakvekalette tanıma tenfiz vekaleti olduğu belirtilmelidir.

TANIMA TENFİZ DAVASI AÇILABİLMESİ İÇİN KESİNLEŞMİŞ YABANCI MAHKEME BOŞANMA ( KARARDA BOŞANMALARINA İFADESİ GEÇMELİ ) KARARININ, APOSTILLE BELGESİNİN VE VEKALETLERİN ORİJİNALLERİ İLE RESMİ MAKAMLARCA KONSOLOSLUK TARAFINDAN ONAYLANMIŞ TÜRKÇE TERCÜMELERİNİN TEMİN EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR.
Yurt dışında bulunanlar konsolosluktan vekaletname çıkartabilirler. O ülkenin yetkili mercilerinden de vekaletname çıkartabilirler ( örnek noter ) ancak bu vekalet için apostil almak ve vekaleti de apostili de Türkçe' ye tercüme ettirmek gerekecektir.
 

TOP